רשימת טפסים לשמאי:

כאשר אנחנו מקבלים אישור עקרוני ואנחנו בוחרים באיזה בנק ניקח את המשכנתא אנחנו מייד פונים
לאחד השמאים מהרשימה שקיבלנו, במידה ולא הוחלט איזה בנק נבדוק איזה שמאי עובד עם כמה
בנקים ונבקש ממנו להתחיל לעבוד על ההערכה בכדי שלא יסתיים זמנו של האישור עקרוני וכך נוכל
לעמוד בלוחות הזמנים הקצרים של הבנק.

1. ת.ז של כל אחד מהלווים.
2. הפניה מהבנק
3. תשריט בניה.
4. היתר בניה.
5. חוזה קניה/ בניה
6. אסמכתא של כל התשלומים ששילמנו עד כה ( מועצה, רמ״י, קבלן, מוכר)